Pages

Bab 1 Manusia Perlu Bersyukur

 • Intisari ayat

  Allah beri peringatan kepada musyrikin Mekah mengambil iktibar terhadap kaum dahulu yang dibinasakan Allah kerana tidak bersyukur nikmat-Nya, bahkan melakukan kemungkaran dan kekufuran. Mereka menerima azab yang pedih.
 • Mensyukuri nikmat Allah

       Allah menyediakan pelbagai kemudahan dan nikmat tidak terhingga.  
       Antara nikmat kurniaan Allah ialah:
 1. Iman
 2. Islam
 3. Kesihatan tubuh badan
 4. Akal fikiran
 • Cara bersyukur dengan nikmat-Nya

       Hati
 1. Sentiasa ingat Allah
 2. Merendah diri terhadap kekuasaan-Nya

       Lidah
 1. Ucap Alhamdulillah
 2. Baca al-Quran, zikir, tasbih

      Anggota badan
 1. Guna nikmat ke arah kebaikan


 •  Kemusnahan kaum ‘Ad, Thamud, dan Lut

Kaum Ad 

 Allah beri nikmat tanah subur dan hasil tanaman mewah tetapi mereka kufur dan tolak ajaran Nabi Hus a.s. Mereka dibinasakan oleh Allah dengan puting beliung memusnahkan diri dan harta.

 Kaum Tahmud


 Allah beri kekayaan dan hidup mewah tetapi mereka angkuh, tidak beriman dan tuduh Nabi Soleh a.s pendusta. Mereka dibinasakan dengan halilintar dan gempa bumi.

Kaum Lut 


Hidup mewah tetapi tolak ajaran Nabi Lut a.s. dan amalkan homaseks. Mereka binasa dengan diterbalikkan negeri mereka.

 •  Manusia sebagai khalifah Allah

 1. Tugas manusia sebagai khalifah.
 2. Beribadat kepada-Nya.
 3. Menegakkan agama.
 4. Amar makruf nahi mungkar.
 5. Membangun dan mengurus alam dengan baik berdasar syariat.

 • Pengajaran ayat

 1. Allah binasakan umat terdahulu kerana kufur dan ingkar.
 2. Manusia mesti bersyukur nikmat Allah.
 3. Orang tidak brsyukur diazab Allah.

No comments:

Post a Comment