Pages

Bab 20 Kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin

  • Pengenalan Ringkas Khulafa Ar-Rasyidin

  1. Khalifah ialah orang yang memegang jawatan sebagai ketua negara Islam.
  2. Tempoh pemerintahan 29 tahun (11-41 H).
  3. Khulafa Ar-Rasyidin ialah gelaran kepada 4 sahabat yang memegang jawatan dalam negara selepas kewafatan Rasulullah صلى الله عليه وسلم iaitu:
               a)Khalifah Abu Bakar.
               b)Khalifah Umar Al-khattab.
               c)Khalifah Usman bin Affan.
               d)Khalifah Ali bin Abi Talib.
Bab 10 Perkara-perkara yang Membatalkan Iman

  • Pengertian Iman

  1. Iman dari segi bahasa bererti percaya. Menurut istilah ahli sunnah wal jamaah ialah membenarkan di hati, mengakui dengan lidah dan beramal dengan anggota.
  2. Kepentingan Dan Keperluan Iman Dalam Kehidupan:
          a)Membentuk keperibadian Muslim sejati.
          b)Berani tegakkan kebenaran.
          c)Sabar dan reda menghadapi rintangan dan dugaan.
          d)Pencetus semangat jihad.


Bab 9 Perpaduan Teras Kemajuan

  • Intisari Hadis

Umat Islam dilarang bersikap yang membawa kepada perpecahan seperti hasad dengki, menipu, benci-membenci, berpaling muka dan berjual beli atas jualan orang lain.

Bab 8 Makanan Yang Baik

  • Intisari Hadis

Allah perintahkan orang beriman makan makanan baik dan halal .Orang Islam dilarang makan makanan haram kerana mendatangkan kesan buruk.